Ungdomsutvalget

Julian Ahlin

Ungdomsleder i Fellesforbundet Raufoss Jern og Metallarbeiderforening.

Mobil: 40074338

Epost: julian.ahlin(a)ka-group.com

Fra prinsipprogrammet: Unge medlemmer er viktige bidragsytere for å skape faglig aktivitet og politisk engasjement i forbundet. Ungdom kan med sin tilpasningsdyktighet til moderne tider og ny teknologi, og ikke minst med sitt pågangsmot, være aktive pådrivere for utvikling av forbundet. Det er et mål for forbundet at unge medlemmer, enten under utdanning eller i arbeidslivet, gis et organisasjons- og aktivitetstilbud, og at ungdommen gis plass til utvikling av organisasjonen.

Ungdomsutvalget


Ungdomsutvalget utgjøres i utgangspunktet av klubbenes ungdomstillitsvalgte, eller andre unge tillitsvalgte og aktive medlemmer fra klubbene.

FRA AVDELINGAS HANDLINGSPLAN:


UNGDOMSARBEID

- Drive skolering, skoleinformasjon (VGS og u-skole, aktivt jobbe for å rekruttere jenter), sommerpatrulje og oppfølging av lærlinger gjennom bl.a. lærlingsamling og lærlingpatrulje, i samarbeid med regional ung.sekr.
- Skape møtepunkter med unge tillitsvalgte og medlemmer.
- Følge opp klubbenes oppgaver (se under).


KLUBBENES OPPGAVER

- Velge ungdomstillitsvalgt med vara blant klubbens medlemmer som er under 30 år.
- Rekruttere deltakere til regionale ungdomskurs.
- Gi ungdomstillitsvalgte oppgaver, ut ifra klubbens lokale forhold.
- Sikre ung.tillitsvalgtes rettigheter iht. Hovedavtalen.

FRA AVDELINGAS HANDLINGSPLAN:


UNGDOMSARBEID

- Drive skolering, skoleinformasjon (VGS og u-skole, aktivt jobbe for å rekruttere jenter), sommerpatrulje og oppfølging av lærlinger gjennom bl.a. lærlingsamling og lærlingpatrulje, i samarbeid med regional ung.sekr.
- Skape møtepunkter med unge tillitsvalgte og medlemmer.
- Følge opp klubbenes oppgaver (se under).


KLUBBENES OPPGAVER

- Velge ungdomstillitsvalgt med vara blant klubbens medlemmer som er under 30 år.
- Rekruttere deltakere til regionale ungdomskurs.
- Gi ungdomstillitsvalgte oppgaver, ut ifra klubbens lokale forhold.
- Sikre ung.tillitsvalgtes rettigheter iht. Hovedavtalen.