Styret

Avdelingsstyret


Styret velges årlig på avdelingas årsmøte (mars/april). Styret har det økonomiske ansvaret for avdelinga.


Lederen er ansvarlig for avdelingas totale virksomhet, har den daglige ledelsen av avdelinga, og er avdelingas økonomi- og informasjonsansvarlige. Nestlederen fungerer i leders fravær. Ungdomslederen leder fagforeningas ungdomsutvalg og har som hovedoppgave å arbeide blant våre unge medlemmer og lærlinger. 

Arbeidsutvalget (AU):

Leder


Bjørn Sigurd Svingen

Mobil: 46632427

Epost: bss(a)fellesforbundet.org

Bio

Leder i fagforeninga, rep.skapsmedlem i Fellesforbundet og leder i LO i Vestoppland.

Nestleder


Sindre Ensrud

Mobil: 46420023

Epost: sindreensrud(a)gmail.com

Bio

Klubbleder i Benteler Automotive Raufoss.

Øvrige styremedlemmer:

Styremedlem 1


Kjell Smedsrud

Mobil: 93497182

Epost: kjell.smedsrud(a)nammo.com

Bio

Klubbleder i Nammo Raufoss.

Styremedlem 3


Tor Ivar Karlsen

Mobil: 47301304

Epost: jm.para(a)plastal.com

Bio

Klubbleder i Plasman.

Styremedlem 5


Ole Bjørn Lundhagebakken

Mobil: 

Epost: ole.lundhagebakken(a)hexagonragasco.com

Bio

Klubbleder Hexagon Ragasco.

Styremedlem 7


Trond Olafsen

Mobil: 92822863

Epost: jmrwg(a)isiflo.com

Bio

Klubbleder i Isiflo.

Styremedlem 2


Elin Bågårud

Mobil: 92884015 / 40497987 (jobb)
Epost: elin.bagarud(a)raufossneuman.com

Bio

Klubbleder i Raufoss Technology.

Styremedlem 4


Lars Bjerke

Mobil: 46664186

Epost: lars.bjerke(a)hydal.com

Bio

Klubbleder i HAP.

Styremedlem 6


Pål Henriksen

Mobil: 93246277

Epost: paal.henriksen(a)hydal.com

Bio

Nestleder i HAP-klubben.

Styremedlem 8


Kristine Kjærnsmo Sørum

Mobil: 46470337

Epost: kristine.sorum(a)ka-group.com

Bio

Klubbleder i KA-klubben.

Varaliste:

1 Marianne Stensrud, nestleder Nammo Raufossklubben
2 Gunn Nyseth, sekretær KA
3 Stein Paulsen, klubbleder Agility Fuel Solutions
4 Vegard Fuglerud, nestleder Benteler Automotive Raufoss
5 Tore Sandsengen, klubbleder RAB-vakt
6 David Remmert Hage, sekretær Raufoss Technology
7 Björn Hansson, klubbleder Dokka Fasteners
8 Øyvind Villa Johansen, klubbleder Thune Produkter
9 Ovin Grue, klubbleder Profillakkering
10 Einar Rime, klubbleder Oppland Tungbil
11 Joakim Ringeli, klubbleder BI Sveiseteknikk og Maskinering