Medlemsfordeler

Vår viktigste medlemsfordel

Fellesskap

I et land der fagforeningene står sterkt, står også arbeiderne sterkt. Å være organisert i ei fagforening betyr sikkerhet for den enkelte arbeidstaker, og at man bidrar til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle.


Får du trøbbel på jobben, får du hjelp fra fellesskapet. Er du heldig og slipper trøbbel, bidrar du til å hjelpe andre. I dette fellesskapet er alle avhengig av hverandre.


Det er i dette fellesskapet vi utvikler oss og kjemper fram våre fordeler.

MEDLEMS-

FORDELER

Fellesforbundet