Årsmøte 2022

OPPSUMMERING ÅRSMØTE 3. MARS 2022

Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metall.


Årsmøtet ble gjennomført fysisk på fagforeningslokalet på Haugen, med 34 deltakere med god fordeling på våre klubber. Det ble servert pizza fra kl. 15.


Årsmøtet ble ledet trygt av Ole Runar Helbostad, fra Fellesforbundets regionkontor. Han er tidligere forretningsfører og har sin bakgrunn fra avd. 23. Referenter var de ansatte, Trine Karlsson og Henning Lerud.


Beretning og revidert regnskap ble enstemmig godkjent. 


Seks forslag ble behandlet. Oppdatering av vedtektene med bl.a. endring av representantskapsnøkkel ble vedtatt. I praksis betyr dette at antallet representantskapsmedlemmer ble noe redusert.


Fire uttalelser ble behandlet og vedtatt: Tariffpolitisk uttalelse, kraftpolitisk uttalelse, uttalelse om den norske modellen, og solidaritet med den ukrainske befolkningen. Sistnevnte ble noe redigert for å plassere ansvaret for invasjonen hos Putin og ikke hele det russiske folk. En viktig presisering. I tillegg lå det i uttalelsen en bevilgning til nødhjelp i Ukraina, på kr 50 000,-. Etter forslag fra salen ble det enstemmig vedtatt å doble dette beløpet, til 100 000,- Som følge av dette ble også budsjettet endret tilsvarende.


Årsmøtet vedtok også å bevilge en stor sum til realiseringen av flytteprosjektet av arbeiderboligen Boli'n fra Stenberg tilbake til Raufoss, der den hører hjemme. Dette er en viktig del av vår historie, og også en viktig del av dannelsen av industrisamfunnet på Raufoss.


Handlingsplanen ble oppdatert i tråd med sentrale føringer for prioriterte oppgaver.


Det ble få endringer i styrets sammensetning, men vi er glad for å endelig ha ny ungdomsleder på plass. Gratulerer til Fredrik Strande med vervet. Vi takket også av Bjørn Ivan Ødegård etter mange år i styret, og som klubbleder ved KA. Han ble erstattet av nyvalgt klubbleder, Kristine Sørum.


Avdelingas leder gjennom de ti siste åra ble gjenvalgt, og takket for frammøtet og de gode diskusjonene før møtet ble hevet.